slot

5 november 2008

Uw presentatie goed opbouwen…

Een presentatie ziet er globaal gezien als volgt uit: een inleiding, de kern en het slot. Zoals al een aantal maal vermeld is, is de inleiding […]
9 november 2008

Een pakkend slot?

“…dit was het dan…” of “…hierbij wil ik het houden voor nu…” Hoe klinkt dat?