samenvatting

9 november 2008

Een pakkend slot?

“…dit was het dan…” of “…hierbij wil ik het houden voor nu…” Hoe klinkt dat?