De hand-outs


De hand-outs zijn puntsgewijze opsommingen van uw presentatie die u aan uw publiek kunt geven voordat u begint. Uw publiek kan de sheets gebruiken als leidraad bij uw presentatie en zij kunnen eventueel aantekeningen maken tijdens uw presentatie. Of u kunt het achteraf uitdelen als een soort samenvatting.

Als u tijdens uw presentatie gebruik maakt van het programma Powerpoint, dan kunt u de hand-outs op een eenvoudige manier maken. Wanneer u op afdrukken klikt, heeft u de optie om uw powerpointpresentatie uit te laten printen als hand-out. U kunt er dan zelf voor kiezen hoeveel slides u op 1 pagina wilt (uiteenlopend van 1 tot 9 slides). Indien u kiest voor 3 slides per pagina, dan wordt er automatisch een ruimte met lijntjes meegeprint om te schrijven. U kunt er ook voor kiezen om zelf al notities te plaatsen bij de verschillende slides. Dit wordt dan op de hand-outs geprint.

afdrukken

Let er hierbij wel op dat u niet alles print als u de hand-outs van te voren uitdeelt, wanneer u over iets wilt vertellen wat nog ‘geheim’ moet blijven tot tijdens uw presentatie. Het zou immers jammer zijn als uw publiek dat al weet terwijl u hen nog wilt verrassen. Of dat u bijvoorbeeld een vraag stelt aan uw publiek en zij kunnen het antwoord al lezen. Wees dus selectief in het bepalen van welke slides u wel in de hand-outs wilt zetten en welke niet.

Indien u geen gebruik maakt van Powerpoint, kunt u er natuurlijk alsnog voor kiezen om het programma Powerpoint hiervoor te gebruiken. Maar u kunt ook zelf punten op papier zetten. Als u dit overzichtelijk doet, heeft uw publiek ook ruimte om mee te schrijven.

Het uitdelen van hand-outs kan voordelig zijn, maar helaas ook nadelig. Enerzijds geeft u uw publiek de kans om aantekeningen te maken, zonder dat ze  zelf ook nog moeten opschrijven waar u over spreekt. Anderzijds loopt u de kans dat uw publiek zich meer bezighoudt met de hand-outs en het schrijven erop, dan met uw presentatie.

Daarbij bent u ook gebonden aan uw presentatie. Mocht u ervoor kiezen om toch een andere draai te geven aan uw presentatie door bijvoorbeeld sheets weg te laten of juist toe te voegen, dan kan dat voor veel verwarring zorgen bij uw publiek.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een samenvatting van uw presentatie op papier te zetten en deze na afloop aan uw publiek mee te geven. Op deze manier heeft uw publiek na de presentatie nog de kans om de belangrijke punten nogmaals door te nemen.

Presentatie geven met andere visuele ondersteuning: